Pomiń menu

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

Zbliża się nowe rozdanie środków unijnych w Polsce w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Jednym ze sposobów ich dystrybucji będą również pożyczki i to w znacznie większej skali niż w poprzednich okresach finansowania. Środki te będą w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ). Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. specjalizujący się od samego początku funkcjonowania unijnych instrumentów finansowych w udzielaniu i obsłudze pożyczek przygotowuje się do nowego rozdania w województwie zachodniopomorskim. Pożyczki zgodnie z zapowiedziami powinny być dostępne dla przedsiębiorców w I kwartale 2024 roku.

Będą przeznaczone jak zwykle na wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności przedsiębiorstw tyle że będą bardziej niż w minionej perspektywie finansowej nastawione na wsparcie ich transformacji technologicznej, usługowej i cyfryzacji niż samych prostych inwestycji.

Poza tym finansowanie pożyczkami będzie przewidziane także dla wspierania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, firmowych czy użyteczności publicznej, a także i redukcji emisji gazów cieplarnianych między innymi mikro i małych przedsiębiorstw. Innym ważnym przedsięwzięciem które finansowane będzie z pożyczek maja być inwestycje w Odnawialne Źródła Energii dokonywane przez miedzy innymi przedsiębiorców.

Przyszłe pożyczki unijne oprócz wyróżniającego ich dotychczas na rynku kredytów czy pożyczek preferencyjnego oprocentowania, braku prowizji czy innych opłat w stosunku do na przykład kredytów bankowych oraz braku obowiązku wkładu własnego, w nowej perspektywie finansowej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 będą zawierały w sobie także komponent dotacyjny. Będą to pożyczki z umorzeniem odpowiedniego procenta części kapitału po spełnieniu odpowiednich dla danego rodzaju pożyczki warunków.

Więcej szczegółów dotyczącej przyszłych produktów pożyczkowych można znaleźć na stronie wzp.pl

grafika czworo ludzi składają puzzle

Pożyczki

Nasza aktualna oferta

01

Pożyczka Miejska 

Pożyczkę Miejską może uzyskać wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia, towarzystwo budownictwa społecznego TBS oraz jednostka organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcie na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych Programach Rewitalizacji na finansowanie projektów z zakresu: rewitalizacji modernizacji adaptacji zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

02

Pożyczka dla Wspólnot 

SFP oferuje możliwość zaciągnięcia pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na cele związane z szeroko rozumianym remontem frontowych elewacji budynków, budynku wraz z prześwitami bramowymi oraz dachów, a także wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części budynku, które jednocześnie stanowią nieruchomość wspólną danej wspólnoty mieszkaniowej.

03

Pożyczka Płynnościowa POIR 

Może ją otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności, w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej: z pandemią COVID-19 albo rosyjską agresją wobec Ukrainy

04

Pożyczka Inwestycyjna PLUS 

Pożyczka Inwestycyjna PLUS może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie. Fundusz może udzielać Jednostkowych PI PLUS na określone przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis.)

05

Pożyczka dla NGO 

O pożyczkę dla NGO mogą ubiegać się podmioty uprawnione do prawdzenia działalności pożytku publicznego, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poręczenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poręczeń na stronie Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

O nas

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie utworzona została w 2004 roku. Jest funduszem pożyczkowym utworzonym przez Gminę Miasto Szczecin oraz miejską Spółkę Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

W dzisiejszym świecie o powodzeniu rynkowym bardzo często decyduje sprawność i szybkość działania, dlatego Szczeciński Fundusz Pożyczkowy oferuje proste i nowoczesne rozwiązania, które często wygrywają ze skomplikowanymi procedurami stosowanymi przez wiele instytucji finansowych.

Szanujemy czas naszych klientów, więc szybko przybywa nam zadowolonych pożyczkobiorców, dzięki którym z roku na rok zwiększamy wartość udzielanych przez Fundusz pożyczek, a dynamiką wzrostu wartości portfela wyprzedzamy wiele tego typu instytucji w Polsce. Dzięki dynamicznemu wzrostowi Spółka dołączyła do grona najlepszych firm pożyczkowych w kraju zrzeszonych w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych .

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy jest instytucją wspierającą przedsiębiorców, dlatego bardzo nam zależy, aby cena oferowanych usług w postaci pożyczek nie była dla klientów barierą ograniczającą zastosowanie racjonalnych rozwiązań. Staramy się więc, aby nasza oferta była najkorzystniejsza na rynku.

Tanie pożyczki nie oznaczają niskiej jakości, lecz konkurencyjne warunki udzielanych pożyczek i brak jakichkolwiek ukrytych opłat w trakcie obsługi pożyczki. Nie stosujemy pułapek i niejasnych procedur.

Jesteśmy partnerem bezpiecznym dzięki wieloletniemu doświadczeniu, dobrym warunkom finansowym i profesjonalnej kadrze pracowników.

Dane rejestrowe: Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4, 70-440 Szczecin
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230202
NIP: 851-290-43-58
Regon: 320002729
Kapitał zakładowy: 45.750.000,00PLN (w całości wpłacony)

Prezes Zarządu:

Krzysztof Nowak


Kadra:

Agnieszka Weychan-Rączka - Dyrektor, tel. 91 488 13 49, tel. kom. +48 696 549 490, e-mail: a.weychan-raczka@fundusz.szczecin.pl


Dział Pożyczek dla MŚP, Wspólnot Mieszkaniowych i Organizacji Pozarządowych

Agnieszka Saczyńska - Główny specjalista ds. pożyczek, tel. 91 488 13 49, tel. kom. +48 783 995 648, e-mail: a.saczynska@fundusz.szczecin.pl

Przemysław Bartos - Główny Specjalista ds. pożyczek, tel. 91 488 13 49, tel. kom. +48 788 993 692, e-mail: p.bartos@fundusz.szczecin.pl

Marta Soroka - specjalista ds. pożyczek, tel. 91 488 13 49, tel. kom. +48 788 999 857, e-mail: m.soroka@fundusz.szczecin.pl


Dział Wsparcia oraz Monitoringu i Windykacji:

Agnieszka Dubiecha - Ekspert ds. operacyjnych i finansowych, tel. 91 488 13 49, tel. kom. +48 735 914 733, e-mail: a.dubiecha@fundusz.szczecin.pl

Aleksandra Klimczak - Główny specjalista, tel. 91 488 13 49, e-mail: a.klimczak@fundusz.szczecin.pl


Dział Księgowo-Kadrowy:

Anna Kasprzak-Milewska - Główny Księgowy, tel. 91 488 13 49, e-mail: a.milewska@fundusz.szczecin.pl

Jolanta Grabińska - Samodzielny Księgowy, tel. 91 488 13 49, e-mail: j.grabinska@fundusz.szczecin.pl

Wiadomości

Zakończenie przyjmowania wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, w związku z przekroczeniem kwoty alokacji, zakończył przyjmowanie wniosków o pożyczkę w ramach Pożyczki Płynnościowej POIR.

Rozpoczęcie naboru wniosków na Pożyczkę Płynnościową POIR

16 stycznia 2023 r. Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z.o.o. podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. na wdrożenie i zarządzanie Instrumentami finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR.

Podpisanie umowy

19 lipca 2021 roku Szczeciński Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o podpisał umowę z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na produkt finansowy Pożyczka Miejska na kwotę 8 mln zł.

Kontakt

Adres:

ul. Księcia Bogusława X, nr 7,
lok. LU4 (deptak Bogusława),
70-440 Szczecin

Telefon:

+48 91 488 13 49

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00.

Dział Pożyczek dla MŚP, Wspólnot Mieszkaniowych i Organizacji Pozarządowych

Dział Wsparcia oraz Monitoringu i Windykacji:

Wnioski o informację publiczną proszę przesyłać na adres: informacjapubliczna@fundusz.szczecin.pl

Skok na początek strony