Pomiń menu

Aktualności

Duża pożyczka inwestycyjna

27 stycznia 2017 r. z udziałem Marszałka pana Olgierda Geblewicza oraz Zastępcy Prezydenta Miasta pana Michała Przepiery nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy zarządzającym funduszem Jeremie na Pomorzu Zachodnim - Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

Podpisana umowa to efekt rozstrzygnięcia konkursu 6.1/2016/ZFPJ ogłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowa ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. opiewa na kwotę 35.200.000,00 zł.

Kwotę uzyskaną w ramach niniejszej umowy a także angażując środki własne tj. łącznie ponad 47.000.000,00 zł Fundusz przeznaczy na udzielanie pożyczek dla wybranych przedsiębiorców realizujących projekt miejski na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem finansowania serdecznie zapraszamy!

Druki do wniosku oraz informacje o produkcie dostępne są w zakładce DUŻA POŻYCZKA INWESTYCYJNA.


2017/02/03

Skok na początek strony