Pomiń menu

Aktualności

Umowa na udzielanie Pożyczki Płynnościowej podpisana

Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2020 roku Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., działający w Konsorcjum z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą udzielania Pożyczek Płynnościowych JEREMIE 2 na kwotę 10 mln zł.

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce Pożyczka Płynnościowa.

Pożyczka płynnościowa udzielana przez Pośrednika Finansowego (Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działający w Konsorcjum z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie) ze środkówudostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działający w Konsorcjum z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPZP/6120/2020/VI/DIF/286 zawartej w dniu 9 czerwca 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Udzielenie pożyczki powinno umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.


2020/06/14

Skok na początek strony