przejdź do treści strony
  • logo Unii Europejskiej
Pożyczka Obrotowa

Wsparcie w formie Pożyczek Obrotowych dla mikro, małych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą i posiadających siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin od co najmniej 2019 roku dla każdej branży, która wykaże negatywne skutki epidemii na działalność - z wykorzystaniem środków publicznych w wysokości łącznej 10 000 000 PLN.

Pożyczka Jeremie 2

Jeremie 2 jest zwrotną pomocą finansową, realizowaną głównie poprzez pożyczki z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale również podmiotom zaczynającym działalność.

Dla Wspólnot

SFP oferuje możliwość zaciągnięcia pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych na cele związane z szeroko rozumianym remontem frontowych elewacji budynków budynku wraz z prześwitami bramowymi oraz dachuów, a także wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej części budynku, które jednocześnie stanowią nieruchomość wspólną danej wspólnoty mieszkaniowej.

Pożyczka dla NGO

O pożyczkę udzielaną przez Fundusz mogą ubiegać się podmioty uprawnione do prawdzenia działalności pożytku publicznegi zgodnie z prezpisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Strona główna Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego

Dlaczego SFP

W dzisiejszym świecie o powodzeniu rynkowym bardzo często decyduje sprawność i szybkość działania, dlatego Szczeciński Fundusz Pożyczkowy oferuje proste i nowoczesne rozwiązania, które często wygrywają ze skomplikowanymi procedurami stosowanymi przez wiele instytucji finansowych.

Szanujemy czas naszych klientów, więc szybko przybywa nam zadowolonych pożyczkobiorców, dzięki którym z roku na rok zwiększamy wartość udzielanych przez Fundusz pożyczek, a dynamiką wzrostu wartości portfela wyprzedzamy wiele tego typu instytucji w Polsce. Dzięki dynamicznemu wzrostowi Spółka dołączyła do grona najlepszych firm pożyczkowych w kraju zrzeszonych w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy jest instytucją wspierającą przedsiębiorców, dlatego bardzo nam zależy, aby cena oferowanych usług w postaci pożyczek nie była dla klientów barierą ograniczającą zastosowanie racjonalnych rozwiązań. Staramy się więc, aby nasza oferta była najkorzystniejsza na rynku.

Tanie pożyczki nie oznaczają niskiej jakości, lecz konkurencyjne warunki udzielanych pożyczek i brak jakichkolwiek ukrytych opłat w trakcie obsługi pożyczki. Nie stosujemy pułapek i niejasnych procedur.

Jesteśmy partnerem bezpiecznym dzięki wieloletniemu doświadczeniu, dobrym warunkom finansowym i profesjonalnej kadrze pracowników.

Aktualności

Elektroniczne składanie wniosków / podpisywanie umów

Informujemy że istnieje możliwość elektronicznego składania/ podpisywania wniosków o udzielenie wsparcia z Instrumentu Finansowego (Jednostkową Pożyczkę), załączników do wniosków, dokumentów niezbędnych do analizy i weryfikacji złożonego wniosku, a takżepodpisywania umów inwestycyjnych (Jednostkowych Pożyczek) – w formie elektronicznej.

Ruszył nabór na Pożyczkę Obrotową

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce Pożyczka Obrotowa.

Komunikat w związku z pandemią

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszym biurze jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Inicjatywa Jeremie 2
Projekt współfinansowany przez EU oraz budżet państwa

W dniu 6 maja 2002 roku Uchwałą Nr I/N/1155/02 Rada Miasta Szczecina przyjęła Strategię Rozwoju Miasta Szczecina, określając w sposób całościowy cele i zaprogramowany rozwój Szczecina do 2015 roku. Elementem strategii jest "Polityka wspierania rozwoju gospodarczego" wyznaczająca kierunki działań i wskazująca na "Współtworzenie instrumentów finansowych w zakresie udzielania poręczeń, pożyczek i pomocy finansowej małym i średnim przedsiębiorstwom".

Jako jeden z instrumentów realizacji założeń polityki wspierania rozwoju gospodarczego Miasta Szczecina, Uchwałą Rady Miasta nr XXVII/555/04 z dnia 25 październia 2004 roku powołano do życia Spółkę pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy " Sp. z o.o. Kapitał zakładowy w Spółce objęła Gmina Miasto Szczecin oraz Spółka " Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" Sp. z o.o.